Survival mı? Bushcraft mı? Hangisi?
UYARI: "Bu bilgilerin hepsi kitaplarımın içerikleridir ve kendi yorumlarımı ve görüşlerimi de kapsamaktadır. Doğada yanlış kullanacağınız her bilgiden kendiniz sorumlusunuz!

Bushcraft kelimesi o kadar çok kullanılıyor, o kadar çok moda oldu ki.. “Allah ne muradın varsa versin Youtube” mu diyelim? “İyi halt ettin Youtube” mu diyelim?

Bence bir inceleyelim..

Bush: Çalı, çalılık, fundalık.
Craft: Hüner, zanaat, el becerisi.

Bushcraft kelimesinin anlamına ve yaklaşımına birçok kişi farklı bakmaktadır.

Normalde doğadaki ağaç, taş gibi malzemelerden faydalanarak ilkel aletler yapmak ve yine doğadaki diğer tüm kaynakları kullanarak temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatta kalma mücadelesini devam ettirmek işidir.

İnternet, youtube, instagram, markalı ürünler ve AliBaba dünyasında ise günümüz insanının şehirle doğa arasında kurduğuna inandığı bir bağ, bir akım ve bir modadır. Dikkat edin, "Şehirle-Doğa arasında kurulan diyorum" Bushcraft'ın bir hayatı idame disiplini olduğunu söylemektedirler; evet artık bu doğru, şehirde doğmuş, büyümüş, şehirde yaşamakta olan insan için hafta sonları doğaya çıkarak orman adamlığı yapma sporu olarak bu doğrudur. Bushcraft gittikçe modern bir şekil almaktadır, çünkü Bushcrafter diye bir sporcu grubu oluşmuştur. Mesela bushcrafter'ların çoğu avcıları sevmez ve doğa felsefeleri üzerine yazılar yazarlar! Domuzla yakın temas kurulan domuz avına katılmadan, bilmeden doğada domuzlardan korunma yolları hakkında makaleler yazarlar. Bu bushcraftın şehirli ve sporcu versiyonudur. Evet bushcraftın bir felsefesi olduğu doğrudur, ama bu felsefe günümüz bushcraft sporcuları tarafından oluşturulmaktadır ve aslında bu da güzel bir şeydir. Lakin, Gerçekte Güney Afrika halkları olan Bushmanların (buşman) avcı kabileler olduğu gerçeği, günümüz bushcraft felsefesine ters düşebilir.

Bushcraft terimini medya dünyasına kazandıran ünlü İngiliz hayatta kalma uzmanı Ray Mears'tır.

Bushcraft her ne kadar biraz farklı bir yaklaşım olarak son yıllarda moda olsa da; genel hayatta kalma öğretilerinin içerisinde zaten bulunmaktadır. Bushcraft ile Survivalın aynı şey olmadığı doğrudur ve bununla birlikte bushcraft ile uğraşanlar survival denen olayı 72 saatle sınırlandırırlar. 72 saatten sonra devam etmek isterseniz bushcraftersınız :).Bu yazı Kutsal Zafer Şahin'e aittir

Tuzak yapmayı bilmeniz, ocak yapmayı bilmeniz, sapan yapmayı bilmeniz bir maharet olmakla birlikte; avladığınız hayvanları yiyebilmek, sabır gösterebilmek, tüm bilgilerinizi birleştirebilmek ve yılmamak asıl hayatta kalma kabiliyetidir. Bushcraft bu bağlamda hayatta kalma değildir, ama hayatta kalma olayının içerisinde bushcraft teknikler de vardır.

Bushcraftta ilkel tekniklerle ateş yakar, basit barınak yapar, suyunuzu elde eder, tuzak kurar, bitkilerden faydalanır, malzeme üretirsiniz. Survival da bu teknikleri de kullanarak hayatta kalma kabiliyet ve gücünüzü arttırırsınız.

Ancak, bushcraft yöntemlerle kurduğunuz bir tuzakla yakaladığınız fareyi yiyemezseniz hayatta kalamazsınız.

Eğer bushcraft günümüz şehirli doğa meraklılarının meydana getirdiği bir akım değilse, gerçek bushcraft bir hayatta kalma branşı, dalı, falan değildir, gerçek bushcraft kabilelerin günlük yaşam kabiliyetleri ve şeklidir. Bushcraft gömleği, bıçağı, şapkası, çorabı, donu, matarası yoktur.. Olanlar şehirli bushcraft sporcusu malzemeleridir. Burada da doğru bir isimlendirme yapmak gerekiyor, bushcraftçı mı? ormancı mı? bushcraft sporcusu mu? orman adamı mı? diye

Sapanı mahalle veletleri bile yapar... Meziyet vurduğun Serçe’yi fark ettirmeden mideye indirebilmektir.

Saygılarımla

Kutsal Zafer Şahin - 07 Mayıs 2018

Bushcraft sporcusu (Bushcrafter=İngilizce / Buşkıraftçı=Türkçe).Bushcraft insanı Bushman.